CTS HES-3106

undefined

Power:
Grön betyder att CPE är ON


Status:
Grön=normal drift. Om denna lampa blinkar eller ej lyser, pröva att starta om CPE

WAN:
Grön= 100Mbit Gul=1000Mbit.

Beroende på vilken färg dioden lyser beskriver detta din uppkopplade hastighet mot stadsnätet. Grön färg har du max 100Mbit och gul färg har du max 1000Mbit uppkoppling. Är dioden grön och du vill ha en högre hastighet över 100 Mbit måste du kontakta oss för hastighets uppgradering.  

LAN 1-5:
Grön= 100Mbit Gul=1000Mbit.

Beroende på vilken färg dioden lyser/blinkar beskriver detta din uppkopplade hastighet mellan CPE och din uppkopplade enhet i ditt hem. Grön färg har du max 100Mbit och gul färg har du max 1000Mbit uppkoppling mellan din enhet och CPE. Är dioden grön och använder CAT6 kabel beror detta sanolikt på att din enhet ej stödjer 1000Mbit.  

Fast ljus= beskriver hastighet
Blinkande ljus= indikerar att det går datatrafik på porten

 

CTS 2106

undefined

Power:Lyser och indikerar att där är ström till enheten

Status:
Fast-ljus = OK
Blinkar= Error

WAN:
Fast-ljus = OK
Blinkar = Indikerar trafik mot Stadsnätet
Släckt= Error

 

Detta är en äldre enhet som har utgått ur vårt sortiment. Har du en enhet som denna och inte får högre hastighet än 100Mbit måste den uppgraderas. Kontakta oss på Landskrona energi eller läs mer under Support/FAQ hur du går tillväga.

Comegaundefined

 

Detta är en äldre enhet som har utgått ur vårt sortiment. Har du en enhet som denna och inte får högre hastighet än 100Mbit måste den uppgraderas. Kontakta oss på Landskrona energi eller läs mer under Support/FAQ hur du går tillväga.

Orexis 

undefined

Detta är en äldre enhet som har utgått ur vårt sortiment. Har du en enhet som denna och inte får högre hastighet än 100Mbit måste den uppgraderas. Kontakta oss på Landskrona energi eller läs mer under Support/FAQ hur du går tillväga.